Belgische politie bezit
sleutel voor oplossing
moord op PLO-direkteur


WENEN - De Belgische politie heeft de sleutel in handen voor het oplossen van de moord op Naim Khader, de direkteur van het PLO-verbindingsbureau in Brussel die op 1 juni van verleden jaar voor zijn woning werd doodgeschoten. Alleen ambtenarij en staatssoevereiniteit verhinderen nog een definitieve uitspraak over de verantwoordelijkheid van een Palestijnse splinterorganizatie in de moord op Khader. Dat werd vernomen in de marge van het grote terroristenproces in Wenen waar gisteren o.a. de wapendeskundige getuigde.

In Wenen staan twee Palestijnen terecht die konden ingerekend worden bij de overval op de synagoge op 29 augustus van verleden jaar. Van drie soortgelijke overvallen (Parijs, Wenen en Antwerpen) was dit de enige keer dat de daders konden worden gevat.

Ze behoren tot de groepering El Assifah, nu eens beschreven als de militaire arm van El Fatah, (de grootste guerrillagroep van de overkoepelende PLO), dan weer als de militaire tak van de Palestijnse dissident Abou Nidal.

Die aanhouding zorgde voor een sneeuwbaleffekt. Tijdens zijn hechtenis bekende een der daders, Husham Mohammed Rajij, immers ook de moordenaar te zijn geweest van Heinz Nittel, het socialistisch gemeenteraadslid van Wenen dat op 1 mei van verleden jaar werd doodgeschoten. Verder verklikte hij zijn vermoedelijke kontrole-officier Bajij Younis die op 29 oktober in Salzburg werd gevat.

Bij deze laatste Palestijn (die deze week eveneens als getuige is gehoord in Wenen) werden o.a. twee mitrailleurs en tien pistolen van Sovjetmakelij gevonden. Een van die pistolen is, zo werd gisteren ter zitting in het Landesgericht nog bevestigd, het pistool waarmee Nittel werd doodgeschoten. Datzelfde wapen is, zo wordt ons gezegd op de technische dienst van de Weense politiedirektie, vermoedelijk het wapen van de moord op Khader.

Het was ingenieur Kurt Hoffman, lt.-kol. van de Oostenrijkse rijkswacht, die gisteren als wapenexpert op het Landesgericht biezonderheden verschafte over het wapen waarmee Nittel werd omgebracht. De moord waarvan Rajij hier wordt beschuldigd, werd voltrokken met een P64-pistool, een wapen van Russische makelij dat schiet met Poolse Makarov-munitie. Om die reden wordt het wapen zelf (dat in licentie in de DDR en wellicht ook in Hongarije wordt vervaardigd) verkeerdelijk een Makarov-pistool genoemd. Uit de zittingen van de afgelopen dagen bleek tot nu toe dat het halfautomatische 9-mm-pistbool en twee munitiemagazijnen waarschijnlijk door Younis uit Salzburg naar Wenen zijn gebracht. Vast staat in elk geval dat het wapen na de moord op Nittel teruggebracht werd naar Salzburg waar het werd gevonden.

Vier weken na de moord op Nittel werd in Brussel Naim Khader vermoord, eveneens met een P64-pistool. Behalve het tijdstip en het wapentype, zijn er nog andere gelijkenissen. Beide moorden werden voltrokken toen het slachtoffer ís morgens vroeg buitenkwam uit zijn huis, telkens vluchtte de dader te voet weg, in de twee gevallen gooide de moordenaar een kledingstuk weg (een regenjas in Brussel, een parka in Wenen).

Sinds de moord op Khader is de gerechtelijke politie van Brussel twee keer in Wenen geweest, en een technicus van de Weense politie-direktie, Doppler, werd naar Brussel gestuurd. Door ons ondervraagd antwoordde Doppler gisteren nog niet met zekerheid te kunnen zeggen of het wapen dat in Salzburg gevonden werd, ook in Brussel heeft gediend. De verdenking noemde hij evenwel groot.

Hulzen

In Wenen heeft men na de moord op Nittel de hulzen niet teruggevonden. Daarom dacht men dat de moordenaar dwars door een zak had geschoten. Dat blijkt nu onjuist, want uit proeven is gebleken dat het zg. Makarov-pistool als eigenschap heeft de hulzen ongewoon ver (8 tot 10 meter) weg te slingeren. In Brussel waar de moord op Khader in tegenstelling tot die op Nittel in volle stad werd gepleegd, heeft men echter behalve de kogels ook de hulzen teruggevonden. Toen Doppler in november voor anderhalve dag in ons land was, had men in Wenen de hulzen nog niet teruggevonden.

Thans zouden er volgens Doppler wel ballistische testen kunnen worden uitgevoerd waarmee onomstotelijk kan worden uitgemaakt of het wapen waarmee Nittel werd vermoord en dat in Salzburg werd teruggevonden, ook in Brussel heeft gediend. Daartoe moet een van twee voorwaarden worden vervuld: ofwel stuurt de Weense politie het zg. Makarov-pistool naar Brussel, maar dat lijkt uitgesloten omdat de zaak tegen Bajij Younis nog in een afzonderlijk proces moet voorkomen, ofwel stuurt de gerechtelijke politie de in Brussel gevonden hulzen en kogels naar Wenen. Ambtenarij zou tot nu toe hebben verhinderd dat dit gebeurde.

De uitslag van deze ballistische test (die onomstootbaar bewijsmateriaal levert) zou uiterst belangrijk kunnen zijn. Na de moord op Khader heeft de PLO altijd beweerd dat de geheime dienst van IsraŽl de moord op haar vertegenwoordiger uitvoerde. De ambassade van IsraŽl liet destijds in een communiquť weten dat in Brussel, zoals elders in Europa, Palestijnen met elkaar afrekenden. Onmiddellijk na de moord op Khader hebben wijzelf vanuit Beiroet gemeld dat in de omgeving van Arafat de Palestijnse dissident Abou Nidal verantwoordelijk werd gesteld.

Door een toeval (de overmeestering in Wenen van twee daders van de overval op de synagoge) en door het sneeuwbaleffekt dat die aanhouding teweegbracht (het inrekenen van de vermoedelijke moordenaar van Nittel, de verklikking van diens kontrole-officier in Salzburg en het terugvinden bij deze laatste van het zg. Makarov-pistool) zou men aldus niet alleen in staat zijn de Palestijnse verantwoordelijkheid te bewijzen voor de moord op Khader, maar tevens voor de eerste keer met zekerheid de organizatie El Assifah kunnen aanwijzen als uitvoerder van de aanslagen, niet alleen in Wenen maar ook in Brussel.


BelgiŽ vraagt uitlevering van Rajij

BRUSSEL - Het parket te Brussel verzocht Oostenrijk om de uitlevering van Mohammed Rajij (21), de Irakees die verdacht wordt van de moord op Naim Khader, vertegenwoordiger van de PLO in Brussel. Volgens "La Libre Belgique" sprak Wenen zich nog niet uit over het Belgische verzoek.

Zoals uit bijgaand stuk van onze verslaggever in Wenen blijkt, zouden Khader en Nittel gedood kunnen zijn met hetzelfde pistool. Nittel was voorzitter van de Vereniging Oostenrijk-IsraŽl. Hij werd op 1 maart vermoord in Wenen, Khader op 1 juni in Brussel.

Mon Vanderostyne
Wenen
21 januari 1982