Berlijn halfweg, op rijksweg 1 naar Kaliningrad

Twaalf dagen was het Hof in 1701 onderweg, van Berlijn naar Königsberg, voor de kroning van de keurvorst van Brandenburg tot koning in Pruisen. Dertigduizend paarden moesten de boeren langs de weg gereedhouden voor het gezelschap van Frederik I toen hij in zijn afgelegen hertogdom eerst zichzelf, en daarna zijn vrouw de koningskroon ging opzetten.


Mon Vanderostyne
Maandag 2 december 1991