Het uur van de kleine kapitalisten

De "horden" uit het Oosten meer handelaars dan emigranten


Een spook waart over midden-Europa : het spook van het kapitalisme. Niemand bestrijdt het, iedereen jaagt het na. Het ontluikend kapitalisme is dikwijls kleinschalig, en meer handel drijvend dan producerend. Het is het soort kapitalisme dat drijft op kleine suksesjes : twee vrienden die in hun PF, of Polski Fiat, een paar tv-toestellen en enige cassette-recorders over de grens brengen, en hun winst meteen herbeleggen. Duizend zulke bloempjes bloeien in het grensgebied van Europa.


Mon Vanderostyne
Oder/Neisse, Maandag 2 december 1991